Ontwikkeling en onderhoud van monumentaal vastgoed. Onderdeel van De Pree Group.

Contactinformatie:

Telefoon:

076-5657004 (Optie 1)

E-mail:

huren@depreegroup.nl (huur gerelateerde zaken)

onderhoud@depreegroup.nl (onderhoudsvragen)

Onderhuur:

Onderhuur betekent dat de hoofdhuurder de woning doorverhuurt aan een ander. De hoofdhuurder blijft zelf huurder maar laat tijdelijk een andere huurder in de woning verblijven. Wij staan geen onderhuur toe. Indien er sprake is van verboden onderhuur, zijn wij genoodzaakt om een gerechtelijke procedure starten, wat kan betekenen dat de woning ontruimd moet worden. Kosten en schade komen voor rekening van de huurder. 

Huurverhoging:

Elk jaar wordt de huur wettelijk aangepast per 1 juli van dat jaar voor niet geliberaliseerde huurwoningen. Deze huuraanpassingen volgen wij voor onze huurwoningen. Ook bij geliberaliseerde woningen indexeren wij jaarlijks de huur volgens de prijswijzigingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als wij besluiten uw huur te verhogen, ontvangt u daarover tijdig bericht van ons. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Voorschot energie:

Indien de woonruimte geen zelfstandige meters heeft worden de kosten voor gas/water/energie einde kalenderjaar, of bij vertrek, verrekend volgens door de huurcommissie vastgestelde normen. Deze informatie is op te vragen bij afdeling administratie.

Onderhoud: 

Kleine herstellingen zijn een verplichting van de huurder. U kunt hierbij denken aan het vervangen van een lamp en het ontstoppen van een toilet of gootsteen.

Bij groot onderhoud moet u denken aan het herstellen van het dak, buitenschilderwerk of vernieuwen van kozijnen. Bij groot onderhoud komen vaak heel wat zaken kijken; gemeentelijke bepalingen en vergunningen, meerdere betrokkenen door de dichtbevolkte binnenstad en meerdere samenwerkingspartners.

De Pree Group doet zijn best om groot onderhoud zo goed mogelijk in overleg met u te plannen zodat u er zo min mogelijk last van heeft.

Huur opzeggen:

Bent u van plan om de huur op te zeggen omdat u de woning wilt verlaten? Houd dan rekening met de opzegtermijn zoals vermeld in uw huurovereenkomst. De einddatum is de dag waarop een nieuwe betaalperiode aanvangt (meestal de 1e van de maand) en met inachtneming van een opzegtermijn (meestal minimaal een maand). U dient schriftelijk bij ons op te zeggen.

Na ontvangst van uw huuropzegging krijgt u van ons een bevestiging met daarin beschreven wat u precies moet doen en hoe u de woning moet opleveren. De automatische incasso voor de huurbetaling eindigt automatisch op de datum waarop de huur eindigt. Soms zit er overlap in de datum. Wij storten de huur dan altijd z.s.m. terug op uw bankrekening. Als u zelf de bank heeft gemachtigd tot betaling van de huur, dan moet u uw bank opdracht geven om deze betaling stop te zetten. Na een correcte eindoplevering van de woning (inclusief sleutels) ontvangt u van ons de gestorte waarborgsom. Het bedrag wordt naar uw bankrekening overgemaakt.

Afval:

Wij verzoeken u zakken met afval en grof afval zoals planken en meubilair niet zomaar op straat te zetten. Dat is vervelend voor de buurt en bovendien wettelijk verboden. Afvalzakken dient u in de containers te plaatsen indien aanwezig, of in ondergrondse containers in de buurt. Ook kan het zijn (met name in het centrum) dat u de zakken kunt aanbieden aan de vuilniswagen met een pas. Grof afval kan door de gemeente worden opgehaald. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Voor meer informatie over afval verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Breda.